agra club managing committee members 2019-20

1.  Lt Col Yaduvir Singh
2.  Wg Cdr T Rajesh Kumar
3.  Dr Prabha Kant Awasthi
4.  Mr Mahesh Manghrani
5.  Mr Kailash Chandra Srivastava
6.  Gp Capt Vivek Agarwal
7.  Lt Col Kalpendu Tewari

balloting committee 2019-20

1.  Wg Cdr Santosh Asthana 
2.  Wg Cdr Vinayak Sharma 
3.  Lt Col Harshvir Singh 
4.  Lt Col H S Srinivas 
5.  Mr Gaurav Nayyar 
6.  Mr Anil Magan 
7.  Mr Jaspal Singh 
Close Menu